Nhân sự: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Họ tên: Trần Anh Tuấn

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0241.6500149

Email: trananhtuan@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Hoa

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nthoa@ria1.org

Họ tên: Trần Long Phượng

Học vị: Thạc sỹ

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tlphuong@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Họ tên: Nguyễn Hùng Hải

Học vị: Cử nhân tin học

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: hunghai@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Họ tên: Ngô Tiến Đạt

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Họ tên: Lưu Thị Hà Giang

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó phòng Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: hagiang@ria1.org

Họ tên: Đinh Thị Xuân

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: dtxuan@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Huệ

Học vị: Trung cấp nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Kỹ thuật viên trạm Đình Bảng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Họ tên: Đỗ Thị Ngân

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Phụ trách kế toán

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273149

Email: dtngan@ria1.org

Họ tên: Ngô Ngọc Ninh

Học vị: Trung cấp nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ngoninh@ria1.org

<Đầu 1 2 Cuối>