Nhân sự: Phân viện Nghiên cứu NTTS

Họ tên: Chu Chí Thiết

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Phân viện trưởng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0383829884

Email: chithiet@ria1.org

Địa chỉ: Thị xã Cửa Lò - Nghệ An

Lý lịch khoa học: Download

Họ tên: Nguyễn Thị Lệ Thủy

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Phân viện trưởng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ntlthuy@ria1.org

Địa chỉ: Thành phố Vinh - Nghệ An

Họ tên: Trần Thị Lệ Hằng

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Chánh văn phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tlhang@ria1.org

Địa chỉ: Thành phố Vinh - Nghệ An

Họ tên: Phan Thị Thu Hiền

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng môi trường bệnh

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: phanhien@ria1.org

Địa chỉ: Thành phố Vinh - Nghệ An

Họ tên: Hoàng Thị Thanh

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: htthanh@ria1.org

Địa chỉ: Nam Đàn - Nghệ An

Họ tên: Lê Thị Thuý Giang

Học vị: Cử nhân bệnh học

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: thuygiang@ria1.org

Địa chỉ: TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Họ tên: Trần Hữu Duẩn

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Địa chỉ: Thạch Hà - Hà Tĩnh

Họ tên: Trần Đình Duật

Học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: dinhduat@ria1.org

Địa chỉ: Quỳnh Lưu - Nghệ An

Họ tên: Phan Gia Thanh

Học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: giathanh@ria1.org

Địa chỉ: Tân Kỳ - Nghệ An

Họ tên: Lê Văn Tuấn

Học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: vantuan@ria1.org

Địa chỉ: Tĩnh Gia - Thanh Hóa

<Đầu 1 2 Cuối>