Kết quả nghiên cứu

leanpham
Lĩnh vực:
Loại kết quả nghiên cứu:
Thuộc đơn vị:
Xu thế phát triển nuôi trồng thuỷ sản thế giới và Việt Nam những vấn đề cần quan tâm
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội
Tác giả: Lê Thanh Lựu
Số tạp chí: Tuyển tập báo cáo khoa học về nuôi trồng thuỷ sản tại hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2 ( 24-25/11/2003)
Trang: 15-26
Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt( tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật 20 năm (1963-1983)
Năm xuất bản: 1983
Nhà xuất bản: nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội
Tác giả: Lê Thanh Lựu, Nguyễn Tường Anh, Nguyễn Xuân Bề
Thành tựu, thách thức, các định hướng và kiến nghị về công tác khoa học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản
Tác giả: Lê Thanh Lựu
Số tạp chí: Tuyển tập hội thảo toàn quốc về nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản (22-23/12/2004) tại Vũng Tàu
Trang: 25-39