Kết quả nghiên cứu

leanpham
Lĩnh vực:
Loại kết quả nghiên cứu:
Thuộc đơn vị:
Nghề nuôi biển: Đâu là giải pháp phù hợp?
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Thủy sản Việt Nam
Tác giả: Lê Văn Khôi