Hoạt động hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I và Đại học Nam Bohemia, Cộng hòa Séc

Đại học Nam Bohemia, Cộng hòa Séc và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 với sự tài trợ của chương trình Eramus Mobility đã có nhiều hoạt động trao đổi khoa học, tạo điều kiện cho cán bộ nghiên cứu sang học tập ở Việt Nam và Séc.


Trong khuôn khổ chương trình này, trong tháng 11/2019, một đoàn cán bộ nghiên cứu và quản lý đào tạo gồm Tiến sỹ Tomas Policar, Tiến sỹ Prchal Martin và bà Lucie Kačerová đã làm việc với Viện 1 với nhiều nội dung về nghiên cứu và đào tạo trong nuôi trồng thủy sản. 


Hai bên đã tổ chức một Seminar giới thiệu về các hoạt động nghiên cứu và nuôi trồng thủy sản ở Séc, tập trung vào chương trình chọn giống và nuôi cá Chép, cá Tầm và một số đối tượng nuôi khác. Hai bên cũng đã trao đổi về chương trình đào tạo của nhau. Bà Lucie, người phụ trách quản lý đào tạo của khoa Thủy sản và Bảo vệ nguồn nước đã giới thiệu chương trình đào tạo tại khoa nói chung và chương trình đào tạo tiến sỹ nói riêng cho niên khóa 2019-2020 trước các cán bộ nghiên cứu khoa học của Viện 1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.


Ngoài các hoạt động ở trụ sở Viện, Viện cũng đã giới thiệu cho đoàn tham quan nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản ở Hà Nội, Lào Cai, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh và Hải Phòng. Trước khi kết thúc chuyến thăm, hai bên cũng đã có cuộc thảo luận về việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác tiếp theo giữa hai tổ chức và xây dựng ý tưởng phát cho phát triển một hoạt động cụ thể trong thời gian tới.

25/11/2019