Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lai Châu

Ngày 04 tháng 12 năm 2021 tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2021, Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lai Châu đã ký Biên bản Ghi nhớ về việc tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật phát triển nuôi cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu.Tham gia buổi ký kết có GS. TS. Phan Thị Vân - Viện trưởng Viện NC NTTS I và Ông Đặng Văn Châu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

Nội dung của Biên bản ghi nhớ gồm khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh Lai Châu, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung thông qua việc phát triển nuôi cá nước lạnh theo hướng sản xuất bền vững, tăng năng suất, chất lượng và chủ động trong sản xuất, hạn chế thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I cam kết tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất giống cá nước lạnh, chẩn đoán xác định tác nhân gây bệnh và hỗ trợ công nghệ tuần hoàn tái sử dụng nước trong nuôi thương phẩm cá nước lạnh tại các khu vực có lợi thế phát triển nuôi cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Một vài hình ảnh tại buổi ký kết:
22/12/2021