Sang viện nghiên cứu xem 'đãi vàng'

“Đối với chúng tôi, tất cả các ý tưởng đều như những vảy vàng lấp lánh, phải sàng đãi nó, dù cái có thể đưa vào thực tiễn, cái chưa thể nhưng đều được trân trọng”. PGS.TS Phan Thị Vân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I kể về quá trình “đãi vàng” trong nghiên cứu của cán bộ mình...

03/06/2019