Nuôi đặc sản vùng Đông Bắc: Bài 1 - Miệt mài cùng con cá nhụ

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 (RIA1) là một trong những trung tâm nghiên cứu thủy sản hàng đầu của quốc gia. Ngoài sở trường về cá nước ngọt, thì các đối tượng cá biển đặc sản: cá giò, cá song, cá hồng Mỹ, cá vược, cá chim vây vàng… cũng đã được RIA1 nghiên cứu sản xuất giống thành công cùng quy trình kỹ thuật nuôi hoàn chỉnh được áp dụng phổ biến khắp các địa phương ven biển.

09/07/2019

Các tin khác:

Tin đã đưa ngày