Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thị sát Vịnh Vân Phong chuẩn bị chiến lược nuôi biển

Sáng 12/7, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã đi kiểm tra nuôi biển trên Vịnh Vân Phong, Huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đi cùng Bộ trưởng có ông Trần Đình Luân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các nhà khoa học các viện nghiên cứu thủy sản.


Chuyến thị sát của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trên Vịnh Vân Phong nhằm chuẩn bị cho chiến lược nuôi biển trong thời gian tới.

Nguồn bài báo: https://m.nongnghiep.vn/bo-truong-nguyen-xuan-cuong-thi-sat-vinh-van-phong-chuan-bi-chien-luoc-nuoi-bien-post245248.html

12/07/2019

Các tin khác:

Tin đã đưa ngày