Lịch công tác của Lãnh đạo Phòng, Trung tâm, Phân viện


Phòng Tổ chức, hành chính:Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Hùng Hải

Phòng Kế hoạch, Tài chính : Nguyễn Thị Thiếu Anh, Lê Thị Thu Hiền, Đặng Minh Châu  

Phòng Khoa học - HTQT - Đào tạo: Mai Văn Tài, Vũ Thị Ngọc Liên,  Nguyễn Thị Diệu Phương

TT Quan trắc Môi trường, Dịch bệnh:Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Hà, Đặng Thị Lụa

TT Quốc gia thủy sản nước ngọt: Võ Văn Bình

TT Quốc gia giống Hải sản: Vũ Văn In, Hoàng Nhật Sơn

TT Tư vấn Thiết kế, Chuyển giao CN: Trần Anh Tuấn, Bùi Ngọc Thanh

TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh: Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Ngọc Tuấn 

TT Trung tâm chọn giống cá Rô phi: Nguyễn Hồng Điệp Nguyễn Công Dưỡng

TT Công nghệ sinh học thủy sản:Trần Thúy HàLê Văn KhôiNgô Phú Thỏa

TT Nghiên cứu đa dạng và nguồn lợi thủy sản: Nguyễn Đức TuânKim Thị Thoa

Phân viện Nghiên cứu NTTS: Chu Chí Thiết; Nguyễn Thị Lệ Thủy10/05/2012

Các tin khác:

Tin đã đưa ngày