Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Hùng Hải

Học vị: Cử nhân tin học

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 043.8273069

Email: hunghai@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Thông tin chi tiết: sẽ cập nhật
Lịch công tác: