Thông tin nhân sự

Họ tên: Phan Thị Thu Hiền

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng môi trường bệnh

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: phanhien@ria1.org

Địa chỉ: Thành phố Vinh - Nghệ An