Thông tin nhân sự

Họ tên: Lê Thị Thuý Giang

Học vị: Cử nhân bệnh học

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: thuygiang@ria1.org

Địa chỉ: TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh