Thông tin nhân sự

Họ tên: Trần Hữu Duẩn

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Địa chỉ: Thạch Hà - Hà Tĩnh