Thông tin nhân sự

Họ tên: Phan Gia Thanh

Học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: giathanh@ria1.org

Địa chỉ: Tân Kỳ - Nghệ An