Thông tin nhân sự

Họ tên: Lê Văn Tuấn

Học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: vantuan@ria1.org

Địa chỉ: Tĩnh Gia - Thanh Hóa