Thông tin nhân sự

Họ tên: Đỗ Sơn Tùng

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: dstung@ria1.org