Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Dịch vụ phòng và trị một số bệnh do ký sinh trùng và vi khuẩn trên cá hồi, cá tầm

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh

Mô tả chi tiết

 Nhận triển khai các phương pháp phòng và trị một số bệnh hiệu qua cho cá hồi vân và cá tầm.
                         
                                            Cá hồi vân bị bệnh sán lá đơn chủ

Liên hệ: Văn phòng: 0202216514; Trần Thị Kim Chi: 0912476257.