Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Tập huấn kỹ thuật ương, nuôi các loài cá nước lạnh (Cá tầm, cá hồi vân, cá trắng châu âu)

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Tập huấn

Sản phẩm của đơn vị: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh

Mô tả chi tiết

Trung tâm nghiên cứu thuỷ sản nước lạnh tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật ương nuôi các loài cá nước lạnh cho các doanh nghiệp và các địa phương có nhu cầu.

                                                                                                                                                                  

Liên hệ: Văn phòng: 0202216514; Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải: 0985746688