Kết quả nghiên cứu

leanpham
Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt( tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật 20 năm (1963-1983)
Năm xuất bản: 1983
Nhà xuất bản: nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội
Tác giả: Lê Thanh Lựu, Nguyễn Tường Anh, Nguyễn Xuân Bề