Nhân sự: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Họ tên: Trần Anh Tuấn

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0241.6500149

Email: trananhtuan@ria1.org

Họ tên: Đỗ Thị Ngân

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Phụ trách kế toán

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273149

Email: dtngan@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: vanhung@ria1.org

Địa chỉ: Xã Tam Sơn - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

Họ tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Văn thư, Thủ quỹ Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273149

Email: ntqtrang@ria1.org

Họ tên: Ngô Tiến Đạt

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Họ tên: Nguyễn Văn Điệp

Họ tên: Đinh Thị Xuân

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: dtxuan@ria1.org

Họ tên: Bùi Thị Thúy

Học vị: Trung cấp nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Kỹ thuật viên trạm Đình Bảng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0214.6500149

Email: btthuy@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Huệ

Học vị: Trung cấp nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Kỹ thuật viên trạm Đình Bảng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Họ tên: Ngô Ngọc Ninh

Học vị: Trung cấp nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ngoninh@ria1.org

<Đầu 1 2 3 Cuối>