Nhân sự: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh

Họ tên: Nguyễn Thanh Hải

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nguyenhai@ria1.org

Họ tên: Trịnh Ngọc Tuấn

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tntuan@ria1.org

Họ tên: Trần Thị Kim Chi

Học vị: Thạc sỹ Bệnh ĐVTS

Chức vụ: Trưởng phòng Môi trường và Bệnh Thuỷ sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tkchi@ria1.org

Họ tên: Trần Thị Thùy Dung

Học vị: Đại học kế toán

Chức vụ: Kế toán

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Họ tên: Nguyễn Thị Tình

Học vị: Đại học quản lý nhân lực

Chức vụ: Văn thư, Thủ quỹ Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Họ tên: Phan Thị Trầm

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: pttram@ria1.org

Họ tên: Hoàng Đăng Bình

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: dangbinh@ria1.org

Họ tên: Trần Văn Quân

Học vị: Cao đẳng nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Họ tên: Lê Bá Khánh

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Công nhân nuôi trồng thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: bakhanh@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Văn Tỵ

Chức vụ: Lái xe

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

<Đầu 1 2 Cuối>