Kết quả nghiên cứu

leanpham
Lĩnh vực:
Loại kết quả nghiên cứu:
Thuộc đơn vị:
Nghiên cứu ứng dụng enzyme để sản xuất thức ăn nuôi cá hồi và cá tầm
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Bản tin Viện Nghiên cứu NTTS 1
Tác giả: Nguyễn Thị Trang Phản biện TS. Nguyễn Văn Tiến
Số tạp chí: số 14
Trang: 13 - 15
Đường link url: http://www.ria1.org/ria1/Defaults.aspx?ctl=newsdetail&LangID=1&p=&aID=1787&stID=333
Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng, tỷ lệ sống, năng suất và hiệu quả kinh tế của nghêu (Meretrix lyrata) nuôi thương phẩm trong ao đất
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
ISBN: 1859-0004
Tác giả: Lê Văn Khôi, Lê Thanh Ghi
Số tạp chí: số 2
Trang: 199-205
Đường link url: http://www.vnua.edu.vn:85/tc_khktnn/default.asp?id=30&ID_S=93
Ảnh hưởng của một số thức ăn tươi sống đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cá Song lai (♂ cá Song vua Epinephelus lanceolatus và ♀ cá Song hổ Epinephelus fuscoguttatus) từ giai đoạn cá bột lên cá hương
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Nguyễn Đức Tuấn, Vũ Thị Thanh Nga, Trần Thế Mưu, Phạm Quốc Hùng
Số tạp chí: số 18 năm 2015
Trang: 108-114
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-18-2015-68/
Ứng dụng chỉ thị phân tử trong duy trì phả hệ phục vụ các chương trình chọn giống thủy sản
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Vũ Thị Thanh Nga, Đào Tấn Học, Trần Thị Thúy Hà, Nguyễn Hữu Ninh
Số tạp chí: 9
Trang: 109-111
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-9-2015-54/
Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên sự phát triển phôi và tỷ lệ nở của cá song lai (♂ cá song vua Epinephelus lanceolatus và cá song hổ ♀ Epinephelus fuscogutttatus)
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Nguyễn Đức Tuấn, Trần Thế Mưu, Vũ Thị Thanh Nga, Phạm Quốc Hùng
Số tạp chí: 7
Trang: 102-107
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-7-2015-51/
<Đầu 1 2 3 4 5  ... Cuối>