Kết quả nghiên cứu

leanpham
Lĩnh vực:
Loại kết quả nghiên cứu:
Thuộc đơn vị:
Tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá trầu không ( Piper betle L.) và dịch chiết lá ổi ( Psidium guajava) đối với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm nuôi nước lợ
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Đặng Thị Lụa, Nguyễn Thị Hạnh, Hoàng Hải Hà, Trương Thị Mỹ Hạnh, Phan Thị Vân
Số tạp chí: Số 11
Trang: 92-97
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-11-2015-59/
Vai trò của vi rút ( dịch lọc) đến hiện tượng sưng vòi trên tu hài (Lutraria philippinarum Reeve, 1854) nuôi trong điều kiện môi trường khác nhau
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Trương Thị Mỹ Hạnh, Đặng Thị Lụa, Phan Thị Vân
Số tạp chí: 7
Trang: 96-101
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-7-2015-51/
Ảnh hưởng của nhiệt độ, độ mặn đến khả năng sống sót của ngao Meretrix lyrata
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Nguyễn Đức Bình, Trần Văn Dũng, Phạm Thị Yến, Phan Thị Vân, Bùi Ngọc Thanh
Số tạp chí: 1
Trang: 86-91
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-1-2015-46/
Tác dụng diệt khuẩn của dịch chiết lá sim và hạt sim (Rhodomyrtus tomentosa) đối với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học và Phát triển
Tác giả: Đặng Thị Lụa, Lại Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Hải
Số tạp chí: 7
Trang: 1101-1108
Đường link url: http://www.vnua.edu.vn:85/tc_khktnn/default.asp?id=30&ID_S=100
<Đầu 1 2 3 4 5  ... Cuối>