Kết quả nghiên cứu

leanpham
Tác dụng diệt khuẩn của dịch chiết lá sim và hạt sim (Rhodomyrtus tomentosa) đối với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học và Phát triển
Tác giả: Đặng Thị Lụa, Lại Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Hải
Số tạp chí: 7
Trang: 1101-1108
Đường link url: http://www.vnua.edu.vn:85/tc_khktnn/default.asp?id=30&ID_S=100