Kết quả nghiên cứu

leanpham
Xác định sự có mặt của virus đốm trắng trong thức ăn tươi sống dùng nuôi vỗ tôm bố mẹ
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2015 ở 4 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Khánh Hòa và Nghệ An, tập trung vào thu thập thông tin về loài thức ăn tươi sống sử dụng trong nuôi vỗ tôm bố mẹ và xác định tỷ lệ nhiễm vi rút đốm trắng đối với mẫu thức ăn tươi sống. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 13 loài thức ăn tươi sống thuộc 5 nhóm (giáp xác, nhuyễn thể, chân đầu, giun nhiều tơ và gia cầm) được dùng cho tôm bố mẹ ăn trong trại sản xuất giống. Số loài thức ăn tươi sống sử dụng ở các trại sản xuất tôm giống có sự khác nhau giữa các tỉnh,  ở bạc Liêu đã sử dụng đa dạng nhất về loài thức ăn (9 loài), tiếp đến là Khánh Hòa (6 loài), Cà Mau (5 loài) và Nghệ An (2 loài). Kết quả xác định mẫu thức ăn tươi sống nhiễm vi rút đốm trắng (WSSV) cho thấy: WSSV chỉ được tìm thấy ở giun nhiều tơ (Perinereis sp) với tỷ lệ nhiễm 32,07% thu tại trại sản xuất tôm giống Khánh Hòa.
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581)
Tác giả: Phan Thị Vân, Phạm Thế Việt, Mai Thị Phương, Huỳnh Thị Mỹ Lệ và Trương Thị Mỹ Hạnh
Số tạp chí: Số 304 năm 2017, Tháng 1/2017
Trang: 84-88
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-1-2017-118/