Thông báo mời thầu: Cung cấp thức ăn loại viên nhỏ cỡ 2-3mm, hàm lượng dinh dưỡng cao để nuôi thử nghiệm cá chim cỡ 50-250g

Dự án: Đẩy mạnh đổ mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST) Khoản vay số/Tín dụng số/Tài trợ số: 5257-VN Tiểu dự án: “Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm” (Tiểu dự án FIRST-RIA1) Thỏa thuận tài trợ số: 03/FIRST/2a/RIA1 Tiêu đề Hợp đồng: Cung cấp thức ăn loại viên nhỏ cỡ 2-3mm, hàm lượng dinh dưỡng cao để nuôi thử nghiệm cá chim cỡ 50-250g Số trích yếu (theo Kế hoạch đấu thầu): FIRST/2a/RIA1/G14


1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án “Đẩy mạnh đổ mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST) và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng: Cung cấp thức ăn loại viên nhỏ cỡ 2-3mm, hàm lượng dinh dưỡng cao để nuôi thử nghiệm cá chim cỡ 50-250g; thuộc Tiểu dự án “Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm” (Tiểu dự án FIRST-RIA1) thuộc Tiểu hợp phần 2.a của Dự án FIRST

2. Ban quản lý Tiểu dự án FIRST – RIA1 mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng với nội dung như sau:

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Địa điểm giao hàng

Phương thức giao hàng

Thời gian giao hàng bắt đầu từ ngày kí hợp đồng        (số ngày)

Thức ăn công nghiệp loại viên nhỏ cỡ 2 mm, hàm lượng dinh dưỡng cao cho nuôi cá chim biển

Tấn

38

Cảng Hòn Khói – Ninh Hải - Ninh Hòa – Khánh Hòa

Giao hàng theo đợt

20 -180

Thức ăn công nghiệp loại viên nhỏ cỡ 3 mm, hàm lượng dinh dưỡng cao cho nuôi cá chim biển

Tấn

75

Cảng Hòn Khói – Ninh Hải - Ninh Hòa – Khánh Hòa

Giao hàng theo đợt

20 -180

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới (tháng 1/2011) và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

-  Được thành lập tối thiểu 3 năm.

- Doanh thu bình quân 3 năm gần đây 2014, 2015, 2106: ≥ 6.000.000.000 VNĐ (Sáu tỷ đồng).

- Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ ông Phan Trọng Bình – Phụ trách công tác đấu thầu và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 đến 17giờ 00 tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng). Phương thức thanh toán là tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau  Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau: giao trực tiếp hoặc gửi bưu điện nếu người nhận. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 VNĐ (Sáu mươi triệu đồng chẵn), Đồng tiền: Việt nam đồng, theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc séc bảo chi.

8. Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-RIA1, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh trước 10 giờ 00 ngày 21 tháng 09 năm 2017. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại Phòng họp số 2 - Viện  Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh vào lúc 10 giờ 15 ngày 21 thàng 09 năm 2017.

9. Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu;

10. Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ 00 phút, ngày 21tháng 08  năm 2017 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 09 năm 2017.

11. Địa chỉ liên hệ:

Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-RIA1, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh.

Người nhận: Ông Phan Trọng Bình

Điện thoại: +84 1689949293

Số fax: + 84 243 878 0102

Email: Ban quản lý Tiểu Dự án: first@ria1.org

Cán bộ Phụ trách Đấu thầu: trongbinh@ria1.org 

Bắc Ninh , ngày   18  tháng  07  năm 2017

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

Phan Thị Vân

18/08/2017