Seminar - Chia sẻ kết quả Luận án Tiến sĩ được thực hiện tại Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ

Thực hiện kế hoạch của Hội đồng khoa học, chiều ngày 12/10/2017 tại phòng họp số 2 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I đã diễn ra buổi Seminar chia sẻ kết quả nghiên cứu Luận án Tiến sĩ đã thực hiện tại Trường Đại học Ghent – Vương quốc Bỉ của TS. Khương Văn Thưởng và TS. Nguyễn Thị Hạnh Tiên. Tham dự buổi Seminar có các thành viên Hội đồng khoa học Viện và cán bộ nghiên cứu của các đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện.

Mở đầu buổi Seminar, TS. Khương Văn Thưởng đã có bài trình bày luận án về “Con đường lây nhiễm virus bệnh đốm trắng trên tôm thẻ chân trắng Penaeus vannamei”. Đây là nghiên cứu đầu tiên đưa ra được kết luận về 03 con đường phát tán, lây nhiễm virus bệnh đốm trắng trên tôm thẻ chân trắng (qua đường nước tiểu, đường anten và đường miệng). Không có đường lây nhiễm bằng con đường cho ăn và không lây nhiễm từ bố mẹ sang con là điểm mới của luận án.  Ngoài ra nhiệt độ có thể là nguyên nhân gây kích thích miễn dịch.

Tiếp theo, TS. Nguyễn Thị Hạnh Tiên đã trình bày kết quả nghiên cứu của luận án “Đánh giá tác động của thuỷ điện đến hệ sinh thái sông” với case study được thực hiện ở Việt Nam và Ecuador. Nghiên cứu đã sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn làm sinh vật chỉ thị và xây dựng các mô hình sinh thái khác nhau, đánh giá tác động của thủy điện đến chất lượng nước và hệ sinh thái. Nghiên cứu chỉ rõ thủy điện tác động trực tiếp và gián tiếp đến hệ sinh thái sông. Việc thay đổi dòng chảy tác động đến sự thay đổi cấu trúc quần thể động thực vật thủy sinh. Áp dụng công cụ mô hình hóa trong đánh giá tác động môi trường mở ra hướng đi mới trong công tác quản lý thủy điện. Bên cạnh đó TS. Tiên cũng giới thiệu về những yêu cầu đối với nghiên cứu sinh, chương trình đào tạo tiến sĩ tại Đại học Ghent và chia sẻ thông tin về cơ hội học bổng mà các cán bộ quan tâm của Viện I có thể tham khảo.

Các thành viên tham gia Seminar đã trao đổi ý kiến để làm sáng tỏ hơn phương pháp nghiên cứu, những vấn đề nghiên cứu chuyên môn về bệnh đốm trắng trên tôm, mô hình hóa và chỉ thị sinh học, những kinh nghiệm trong quản lý thủy điện trên thế giới và ở Việt Nam. Hoạt động này là dịp tốt để các cán bộ nghiên cứu của Viện I  tiếp cận gần hơn với phương pháp nghiên cứu, hướng tiếp cận mới ở nước ngoài, cách trình bày chia sẻ thông qua hoạt động đào tạo tiến sĩ tại Đại học Ghent. 

Tin bài: Nguyễn Thị Diệu Phương

13/10/2017