Bài báo: Nuôi cá biển theo công nghệ Na Uy

Viện Nghiên cứu Nuôi thủy sản I đã chủ động lắp ráp và vận hành được mô hình nuôi thủy sản bằng lồng nhựa theo công nghệ Na Uy, nhờ vậy giá thành lồng tròn làm ra đã giảm chỉ bằng 1/3 so với nhập khẩu.

23/02/2018