Danh sách đề tài, dự án trong nước thực hiện năm 2016

Danh sách đề tài, dự án trong nước thực hiện năm 2016

TT

Tên đề tài/dự án

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí (tr.đồng)

1

Nghiên cứu giải pháp quản lý môi trường và kỹ thuật chăn sóc đàn cá trong ao cá Bác Hồ  Khu di tích Hồ Chủ Tịch tại Phủ Chủ tịch

ThS. Nguyễn Thị Hà

2016

1,500

2

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng mã vạch di truyền (DNA barcoding) trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

TS. Trần Thị Thúy Hà

8/2014-7/2017

6,300

3

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất thức ăn nuôi phát dục tôm thẻ chân trắng bố mẹ

ThS. Cao Văn Hạnh

2015-2017

5,600

4

'Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và quản lý kiểm soát hiệu quả bệnh sưng vòi trên tu hài nuôi

TS. Đặng Thị Lụa

Dừng năm 2016

 

5

Nghiên cứu ứng dụng chiết xuất thảo dược trong việc ngăn ngừa bệnh nhiễm khuẩn và vi khuẩn trên tôm nước lợ

TS. Đặng Thị Lụa

3/2015-3/2017

1,000

6

Nghiên cứu ấu trùng sán lá có khả năng gây bệnh cho người tại khu vực miền núi phía Bắc

TS. Phan Thị Vân

T3/2016

960

7

Nghiên cứu vật mang virus đốm trắng (WSSV) gây bệnh trên tôm nuôi nước lợ và đề xuất giải pháp kiểm soát

TS. Phan Thị Vân

2015-2016

2,700

8

Quy chuẩn Việt Nam Giống cá rô phi-yêu cầu kỹ thuật

TS. Nguyễn Văn Tiến

2015-2016

170

9

Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản miền Bắc

ThS. Trần Thế Mưu

2016

 2,570

10

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm  giàu Astaxanthin có nguồn gốc từ vi khuẩn Paracocus Carotinifaciens bổ sung vào thức ăn cá cảnh, cá hồi, và tôm bố mẹ

TS. Nguyễn Quang Huy

2016-2018

5,500 

11

Định mức kinh tế kỹ thuật cho khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản;

ThS. Võ Văn Bình

 2016-2017

200 

12

Định mức kinh tế kỹ thuật cho khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định chế phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản;

ThS. Bùi Phan Điền

 2016-2017

200 

13

Định mức kinh tế kỹ thuật cho khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống thủy sản

KS. Nguyễn Mai Hương

 2016-2017

200 

14

Khai thác và phát triển  nguồn gen cá song chanh  (Epinephelus malabaricus Bloch & Schneider, 1801)

Hoàng Nhật Sơn

2016-2018

5,200

15

Giám sát chủ động vùng nuôi tôm nước lợ, nuôi ngao tập trung tại một số tỉnh phía Bắc

TS. Đặng Thị Lụa

2016

 

16

Nghiên cứu, phân tích, cung cấp cơ sở khoa học cho việc xác định nguyên nhân hải sản chết bất thường tại 04 tỉnh miền Trung

TS. Đặng Thị Lụa

2016

1,200

17

Quy chuẩn cá chép

ThS. Trần Long Phượng

2016-2017

150

18

Dự án Phát triển giống cá rô phi

ThS. Trần Anh Tuấn

T5/2015-T12/2016

5,290 

27/07/2018