Danh sách đề tài, dự án trong nước thực hiện năm 2017

Danh sách đề tài, dự án trong nước thực hiện năm 2017

TT

Tên đề tài/dự án

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí (tr.đồng)

1

Nghiên cứu giải pháp quản lý môi trường và kỹ thuật chăn sóc đàn cá trong ao cá Bác Hồ Khu di tích Hồ Chủ Tịch tại Phủ Chủ tịch

ThS. Nguyễn Thị Hà

2017

1,500

2

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng mã vạch di truyền (DNA barcoding) trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

TS. Trần Thị Thúy Hà

8/2014-7/2017; gia hạn đến T12/2017

6,300

3

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất thức ăn nuôi phát dục tôm thẻ chân trắng bố mẹ

ThS. Cao Văn Hạnh

2015-2017

5,600

4

'Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và quản lý kiểm soát hiệu quả bệnh sưng vòi trên tu hài nuôi

TS. Đặng Thị Lụa

Tiếp tục T6/2017-T12/2018

3,000

5

Nghiên cứu ứng dụng chiết xuất thảo dược trong việc ngăn ngừa bệnh nhiễm khuẩn và vi khuẩn trên tôm nước lợ

TS. Đặng Thị Lụa

3/2015-3/2017

1,000

6

Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản miền Bắc

TS. Nguyễn Quang Huy

2017-2020

 2,570

7

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm  giàu Astaxanthin có nguồn gốc từ vi khuẩn Paracocus Carotinifaciens bổ sung vào thức ăn cá cảnh, cá hồi, và tôm bố mẹ

TS. Nguyễn Quang Huy

2016-2018

5,500 

8

Quy chuẩn Việt Nam Giống cá rô phi-yêu cầu kỹ thuật

TS. Nguyễn Văn Tiến

2015-2016; Gia hạn T3/2017

170

9

Định mức kinh tế kỹ thuật cho khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản;

ThS. Võ Văn Bình

2016-2017

200 

10

Định mức kinh tế kỹ thuật cho khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định chế phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản;

ThS. Bùi Phan Điền

2016-2017

200 

11

Định mức kinh tế kỹ thuật cho khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống thủy sản

KS. Nguyễn Mai Hương

2016-2017

200 

12

Khai thác và phát triển  nguồn gen cá song chanh  (Epinephelus malabaricus Bloch & Schneider, 1801)

ThS. Hoàng Nhật Sơn

2016-2018

5,200

13

Giám sát biến động môi trường và chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh trên tôm nước lợ và ngao nuôi tại một số tỉnh trọng điểm khu vực phía Bắc

ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa

2017

 

14

Quy chuẩn cá chép

ThS. Trần Long Phượng

2016-2017

150

15

Dự án Phát triển giống cá rô phi

ThS. Trần Anh Tuấn

T5/2015-T12/2016; Kéo dài 9/2017

5,290 

16

Phát triển tôm bố mẹ và công nghệ nuôi thâm canh tôm chân trắng 

ThS. Trần Thế Mưu

2016-2018

5,000

17

Hoàn thiện công nghệ vận chuyển giống và nuôi thương phẩm cá Nhụ bốn râu

ThS. Trần Thế Mưu

2017-2018

900

18

Sản xuất tôm thẻ chân trắng bố mẹ từ nguồn chọn giống

ThS. Trần Thế Mưu

2016-2017

1690

19

Đánh giá tác động của một số sinh vật ngoại lai xâm hại trong lĩnh vực thủy sản đến môi trường sinh thái và đề xuất biện pháp quản lý

Vũ Thị Hồng Nguyên từ Tháng 6/2017

2017-2018

950

20

Cơ sở nuôi lồng/ bè nước mặn, lợ - Yêu cầu kỹ thuật bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm

Đỗ Xuân Hải

2017-2018

250

21

Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá còm

ThS. Nguyễn Thị Biên Thùy

2016-2018

1,500

22

Nghiên cứu phát triển nuôi cá biển ở Việt nam

ThS. Trần Thế Mưu

2017- 2021

13,500

23

Nhiệm vụ: Rà soát, sửa đổi bổ sung định mức tạm thời áp dụng trong xây dựng dự toán kinh phí đối với các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, dự án SXTN lĩnh vực thủy sản

Nguyễn Thị Diệu Phương

T5-T8/2017

100

27/07/2018