Danh sách đề tài, dự án trong nước thực hiện năm 2018

Danh sách đề tài, dự án trong nước thực hiện năm 2018

TT

Tên đề tài/dự án

Chủ nhiệm

Thời gian

Kinh phí (tr.đồng)

1

Nghiên cứu giải pháp quản lý môi trường và kỹ thuật chăm sóc đàn cá trong ao cá Bác Hồ  Khu di tích Hồ Chủ Tịch tại Phủ Chủ tịch

ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa

2018

1,500

2

'Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và quản lý kiểm soát hiệu quả bệnh sưng vòi trên tu hài nuôi

TS. Đặng Thị Lụa

T6/2017-T12/2018

3,000

3

Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản miền Bắc

TS. Nguyễn Quang Huy

2017-2020

 2,570

4

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm  giàu Astaxanthin có nguồn gốc từ vi khuẩn Paracocus Carotinifaciens bổ sung vào thức ăn cá cảnh, cá hồi, và tôm bố mẹ

TS. Nguyễn Quang Huy

2016-2018

5,500 

5

Khai thác và phát triển  nguồn gen cá song chanh  (Epinephelus malabaricus Bloch & Schneider, 1801)

ThS. Hoàng Nhật Sơn

2016-2018

5,200

6

Giám sát biến động môi trường và chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh trên tôm nước lợ và ngao nuôi tại một số tỉnh trọng điểm khu vực phía Bắc

ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa

2018

 

7

Phát triển tôm bố mẹ và công nghệ nuôi thâm canh tôm chân trắng 

TS. Trần Thế Mưu

2016-2018

5,000

8

Hoàn thiện công nghệ vận chuyển giống và nuôi thương phẩm cá Nhụ bốn râu

TS. Trần Thế Mưu

2017-2018

900

9

Đánh giá tác động của một số sinh vật ngoại lai xâm hại trong lĩnh vực thủy sản đến môi trường sinh thái và đề xuất biện pháp quản lý

Vũ Thị Hồng Nguyên từ Tháng 6/2017

2017-2018

950

10

Cơ sở nuôi lồng/ bè nước mặn, lợ - Yêu cầu kỹ thuật bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm

ThS. Đỗ Xuân Hải

2017-2018

T5/2018 dừng

11

Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá còm

ThS. Nguyễn Thị Biên Thùy

2016-T6/2018

1,500

12

Nghiên cứu phát triển nuôi cá biển ở Việt nam

TS. Trần Thế Mưu

2017- 2021

13,5 tỷ

13

Nghiên cứu chọn giống nâng cao tốc độ sinh trưởng cá rô phi vằn (O.niloticus)

ThS. Nguyễn Hồng Điệp

2018-2020

 

14

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Copefloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng

TS. Lê Văn Khôi

T1/2018-T6/2020

 

15

Xây dựng mô hình sản xuất giống Nghêu (Meretrix lyrata) ở quy mô hàng hóa

KS. Nguyễn Thu Hiền

2018-2020

 

27/07/2018