Nghiệm thu cấp thành phố dự án SXTN: “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá còm (Chitala ornata Gray, 1831) trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Ngày 28/06/2018, tại Sở KHCN Thành phố Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu cấp thành phố Dự án sản xuất SXTN “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá còm (Chitala ornata Gray, 1831) trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Mã số: P.2016.4, thuộc Chương trình Phát triển nông thôn - Thành phố Hà Nội do ThS. Nguyễn Thị Biên Thùy - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I chủ trì


Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được thành lập gồm
: TS. Phạm Anh Tuấn (Chủ tịch hội đồng), Ông Phạm Trung Chính (Phó chủ tịch Hội đồng), TS. Lê Viễn Chí (Phản biện 1), PGS. TS. Kim Văn Vạn (Phản Biện 2), các ủy viên: TS. Thái Thanh Bình, ThS. Nguyễn Thị Băng Tâm, ThS. Nguyễn Hoàng Sơn và bà Nguyễn Thị Thu Huyền (ủy viên thư ký- Sở KHCN TP. Hà Nội).

Đại diện cơ quan quản lý tại Sở KHCN Thành phố Hà Nội có ông Dương Hữu Thăng Phòng Khoa học công nghệ, bà Lê Mỹ Hạnh kế toán phụ trách. Đại diện cơ quan thực hiện có bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Phòng KH-HTQT-ĐT Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, Chủ nhiệm dự án ThS. Nguyễn Thị Biên Thùy cùng các thành viên tham gia đề tài.Quang cảnh buổi họp Hội đồng nghiệm thu


Tại buổi họp nghiệm thu, chủ nhiệm dự án Nguyễn Thị Biên Thùy đã trình bày tóm tắt kết quả thực hiện dự án trong
24 tháng, từ tháng 7/2016  đến tháng 7/2018. Các sản phẩm chính đạt được gồm: Quy trình sản xuất giống cá Còm; Quy trình nuôi thương phẩm cá Còm; 20,5 vạn cá Còm giống; Các báo cáo hoàn thiên quy trình công nghệ; 02 Bài báo khoa học đăng trên chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Đào tạo 01 thạc sỹ.
Chủ nhiệm Dự án Nguyễn Thị Biên Thùy trình bày tóm tắt kết quả Dự án

Tiếp theo, các Phản biện và các ủy viên Hội đồng đã có những nhận xét, đánh giá khách quan và góp ý thiết thực giúp chủ nhiệm dự án hoàn thiện thêm Báo cáo tổng kết và hồ sơ sau nghiệm thu. Hội đồng đã đánh giá cao về những kết quả mà dự án đã đạt được. Nhóm thực hiện đề tài đã thực hiện nghiêm túc, bám sát thuyết minh hợp đồng, tiến độ đảm bảo, tổ chức triển khai thực hiện có trách nhiệm cao. Về sản phẩm: dự án đã hoàn thành đầy đủ về số lượng, chủng loại, khối lượng các sản phẩm; Về chất lượng: đã hoàn thiện các quy trình sản xuất giống và Quy trình nuôi thương phẩm cá Còm đều đạt yêu cầu. Ngoài ra dự án cũng có được một số sản phẩm vượt so với Hợp đồng đã ký như đã công bố được 02 bài báo đăng ở tạp chí Bộ Nông nghiệp, có sản phẩm đào tạo 01 thạc sỹ. Kết quả nghiệm thu: điểm trung bình 8,4/10 điểm, Đạt loại Khá.Bài và ảnh: Nguyễn Thị Diệu Phương

11/08/2018