Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh và đoàn công tác thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu NTTS I

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh và đoàn công tác thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu NTTS I


Chiều ngày 5/3/2019, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Viện NC NTTS I, thành phần đoàn công tác gồm có Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ gồm Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường, Vụ Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Tham gia buổi đón tiếp đoàn, về phía Viện NC NTTSI, gồm có Viện trưởng Phan Thị Vân, các Phó Viện trưởng cùng Trưởng, Phó các Phòng ban, Trung tâm tại trụ sở chính của Viện.

Sau nghi thức tiếp đón, Viện trưởng Phan Thị Vân đã có bài trình bày tóm tắt một số kết quả đạt đươc của Viện NC NTTSI trong thời gian gần đây như công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động KH&CN, các đối tượng và thế mạnh chủ lực của Viện NC NTTSI, hoạt động hợp tác quốc tế và định hướng phát triển KH&CN trong tương lai.

Tiếp đó, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá rất cao tầm quan trọng và những đóng góp của Viện trong thời kỳ vừa qua cho sự phát triển của ngành NTTS. Một số thành tựu trong phát triển nuôi biển, gia hóa tôm Sú, chọn giống hàu, tôm chân trắng, phát triển cá nước lạnh, đăn ký nhiều giống mới và tiến bộ kỹ thuật song song với những công trình nghiên cứu được công bố, quy trình KHCN, công thức thức ăn nuôi cá được chuyển giao cho doanh nghiệp…Đó là những minh chứng rất rõ về hướng phát triển đúng đắn mà Viện đã xác định cho thời kỳ phát triển mới. Thứ trưởng cũng mong muốn Viện nỗ lực trong công tác phát triển nghiên cứu về môi trường và bệnh để Trung tâm Quan trắc trở thành trung tâm Trung tâm Quốc gia.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng lưu ý việc cân bằng giữa nghiên cứu cơ bản với những nghiên cứu chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm. Viện cần quan tâm hơn nữa đến bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia có trình độ cao để hỗ trợ cho ngành, tạo điều kiện cho đội ngũ trẻ tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu. Những kinh nghiệm về kiện toàn bộ máy và tổ chức, xác định các hướng ưu tiên, kinh nghiệm hợp tác quốc tế của Viện cũng cần được chia sẻ với các đơn vị khác trong ngành.

Thay mặt Viện, Viện trưởng Phan Thị Vân xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và góp ý của các thành viên trong Đoàn và hứa sẽ làm tốt những yêu cầu và nhiệm vụ của Bộ NN&PTNT đặt ra cho Viện.

Mai Văn Tài, Hoàng Thủy


07/03/2019