Viện trưởng, PGS.TS. Phan Thị Vân nhận Giải thưởng Cựu sinh viên Danida - 2019

PGS. TS Phan Thị Vân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I vinh dự là người được nhận Giải thưởng cựu sinh viên Danida 2019. Tiến sĩ Phan Thị Vân lấy bằng tiến sĩ dịch tễ học và an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản từ Đại học Copenhagen năm 2010 với tư cách là Nghiên cứu sinh nhận học bổng từ Danida. Giải này được trao cho những cựu sinh viên xuất sắc của Danida đã có nhiều đóng góp trong công tác cũng như trong việc truyền bá, chia sẻ kiến thức trong học thuật và phát triển quan hệ quốc tế.

11/06/2019