Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng lao động của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I (Viện I), Viện I thông báo tuyển dụng 01 viên chức ngạch nghiên cứu viên năm 2020 công tác tại phòng Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Đào tạo ở vị trí Quản lý thông tin, cụ thể như sau:

I. Hình thức tuyển dụng

Xét tuyển

II. Điều kiện đăng ký tuyển dụng

- Tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm làm việc trong các ngành thủy sản, chăn nuôi, thú y, công nghệ sinh học, môi trường, tin học…

- Lý lịch rõ ràng;

- Kỹ năng tin học tốt: Sử dụng thành thạo Microsoft Office, ưu tiên những ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm về quản trị mạng, quản trị dữ liệu.

- Đủ sức khỏe thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

III. Nội dung, phương thức xét và thông báo trúng tuyển

a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

b. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

c. Vòng 3: Thông báo cho người trúng tuyển về thời gian bắt đầu ký kết hợp đồng thử việc.

IV. Hồ sơ dự tuyển:

1. Thủ tục hồ sơ:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (có chứng thực) theo yêu cầu vị trí dự tuyển. Trong trường hợp có văn bản do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận.

- 2 ảnh 4x6cm.

- Thí sinh đăng ký dự tuyển hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển.

2. Thời gian, địa điểm và liên hệ nhận hồ sơ

Trong giờ hành chính, từ ngày 09/7- 09/8/2020 tại phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo; Viện Nghiên cứu NTTS I, Khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Liên hệ:

Ông Mai Văn Tài

Email: maivantai@ria1.org

ĐT: 0912 268 961

V. Thời gian và địa điểm xét tuyển

1. Thời gian xét tuyển:

Tháng 8/2020.                                        

2. Địa điểm xét tuyển:

Viện Nghiên cứu NTTSI, Khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

08/07/2020