Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 15/7/2020, Viện NC NTTS I đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tại trụ sở chính, dưới sự Chủ trì của Viện trưởng Phan Thị Vân. Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng Lãnh đạo chủ chốt các Phòng ban, Trung tâm, đơn vị trực thuộc Viện. Hội nghị nhằm Báo cáo tình hình hoạt động của 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động của 6 tháng cuối năm 2020. Tại Hội nghị các đại biểu đã dành thời gian đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong thời gian nửa đầu của năm 2020 về các hoạt động trong lĩnh vực Tổ chức, Hành chính, Khoa học-công nghệ, Hợp tác quốc tế và Đào tạo, Kế hoạch - Tài chính, Sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ, Công tác đoàn thể của Viện; Việc chăm lo đời sống của cán bộ viên chức, lao động được Lãnh đạo Viện và Công đoàn quan tâm và sát sao chỉ đạo thực hiện. Tiếp đó, các đại biểu cùng thảo luận những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những mặt hoạt động chưa hiệu quả, và thống nhất hoàn thành tốt mục tiêu đề ra cho 6 tháng cuối năm.

20/07/2020