PGS. TS. Phan Thị Vân, Viện trưởng Viện NC NTTS I nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Tuyên giáo.

Ngày 31/7/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020).


Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 196 cá nhân là các văn nghệ sỹ, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu vì đã có đóng góp tích cực cho công tác tuyên giáo của Đảng. PGS. TS. Phan Thị Vân, Viện trưởng Viện NC NTTS I đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Tuyên giáo tại Hội nghị lần này.


Khenthuong_HN-Tuyen-giao.jpg

Đồng chí Trần Quốc Vượng và đồng chí Trương Thị Mai trao tặng Bằng khen cho các văn nghệ sỹ, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu năm 2020 (PGS.TS. Phan Thị Vân thứ 3 từ trái sang)

31/07/2020