Gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2020

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2020

THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức năm 2020


Căn cứ  Kế hoạch số 242 /VTSI  ngày 02/7/2020 của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I (Viện I) về kế hoạch xét tuyển viên chức;
           Căn cứ Thông báo số 225/TB-VTSI ngày 06/7/2020;

Viện I thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng đến ngày 15/9/2020 (nhận trong giờ hành chính, hồ sơ không trả lại):

1.  Số lượng tuyển dụng, địa điểm làm việc:

- Số lượng tuyển dụng: 01 viên chức

- Vị trí việc làm: Nghiên cứu viên nuôi cá biển công nghiệp.

- Địa điểm làm việc: Trại thực nghiệm sản xuất giống, nuôi cá biển công nghệ cao, trụ sở tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, trực thuộc Trung tâm Nuôi biển Công nghệ cao.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a. Điều kiện chung: Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

b. Điều kiện cụ thể: Theo Bản mô tả chi tiết vị trí tuyển dụng đính kèm.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành Nghị định số 161/2018/TT-BNV ngày 29/11/2018 của Chính phủ);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao Giấy khai sinh, bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản photo Bảo hiểm xã hội (nếu có);

- 04 ảnh cỡ 4 x 6 (chụp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

b. Nơi tiếp nhận hồ sơ và phiếu dự tuyển:

Thí sinh nộp hồ sơ và phiếu dự tuyển tại Phòng Tổ chức, Hành chính, Tổng hợp, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0243 8273069. (Viện không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển).

c. Lệ phí dự tuyển: 260.000 đồng/thí sinh, thu tại thời điểm nộp hồ sơ.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Tổ chức, Hành chính, Tổng hợp, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I; Địa chỉ: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Số điện thoại: 0243 8273069; E-mail:tchc@ria1.org; hoặc xem tại website http://www.ria1.org để biết thêm thông tin./. 

 Nơi nhận:     

- Các đơn vị trực thuộc;         

Website của Viện;

- Lưu: VT, TCHCTH. 

VIỆN TRƯỞNG
(đã ký, đóng dấu)
PHAN THỊ VÂNCông văn gian hạn: Download

27/08/2020