Thông báo gia hạn thu hồ sơ tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2011 đến 30/6/2011

  THÔNG BÁO

V/v gia hạn thu hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh cao học đợt II năm 2011

Để đáp ứng nhu cầu của nhiều thí sinh, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tiếp tục gia hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh cao học cho những trường hợp đăng ký thi đúng chuyên ngành đến hết ngày 30/6/2011.
Thí sinh nộp hồ sơ tại viện Đào tạo Sau đại học và lệ phí tuyển sinh tại Phòng Tài chính - Kế toán vào thứ 3, thứ 5 và thứ 6 hàng tuần.
    
            KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
 
           (đã ký)
 
                                                                                         PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn
St: Website Viện Đào tạo sau Đại học Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội
http://fita.hua.edu.vn/viensdh/index.php?act=chitietTinTuc&idNews=147


File đính kèm:
  Download

23/05/2011

Các tin khác:

Tin đã đưa ngày