Thông báo kế hoạch bổ túc kiến thức thi tuyển sinh cao học đợt II - năm 2011

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học thông báo danh sách và kế hoạch bổ túc kiến thức thi tuyển sinh cao học đợt II - năm 2011 như sau:

THÔNG BÁO
V/v: Kế hoạch bổ túc kiến thức thi tuyển sinh đợt II – năm 2011

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm đợt II – 2011, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo cho các thí sinh đã đăng ký thi tuyển cao học phải học bổ túc kiến thức như sau:
1/ Danh sách xét bổ túc kiến thức đợt II – năm 2011;
2/ Kế hoạch học từ ngày 01/6 đến 15/7/2011;
3/ Thí sinh nộp lệ phí bổ túc kiến thức và nhận lịch học: từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2011 tại Văn Phòng Viện Đào tạo Sau đại học.
Viện Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo.

                                                                                VIỆN TRƯỞNG
                                                                                      (đã ký)

                                                                        GS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh

 

Ghi chú: Những thí sinh không nộp lệ phí bổ túc kiến thức sẽ không được xếp lớp học
St: Website Viện Đào tạo sau Đại học Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

http://fita.hua.edu.vn/viensdh/index.php?act=chitietTinTuc&idNews=9

25/05/2011

Các tin khác:

Tin đã đưa ngày