Thông báo về việc kiểm tra trình độ Anh văn cho Cao học K19( 2010-2012)

Viện Đào tạo sau đại học xin thông báo về việc kiểm tra trình độ Anh văn cho Cao học K19 có điểm kiểm tra đợt 1 dưới 347 điểm.

      - Danh sách kèm theo

- Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5 năm 2011

- Địa điểm: Giảng đường Trung tâm.
 
Xin thông báo để toàn thể học viên Cao học K19 có tên được biết và thực hiện.


St: Website Viện Đào tạo sau Đại học Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội
http://fita.hua.edu.vn/viensdh/index.php?act=chitietTinTuc&idNews=9


File đính kèm:
  Download

25/05/2011

Các tin khác:

Tin đã đưa ngày