Lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản khóa 18


Học viên Nguyễn Công Khanh đang bảo vệ Luận văn tốt nghiệp

 Thực hiện kế hoạch liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Viện I, ngày 04/6/2011 buổi Lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành nuôi trồng thủy sản khóa 18 đã được tổ chức tại Viện I. Có 19 học viên cao học đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu của mình.


Tới dự buổi Lễ bảo vệ luận văn đại diện Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội có bà Vũ Thị Dân là chuyên viên của Viện Sau Đại học. Đại diện Viện I có ông Nguyễn Hữu Nghĩa, quyền Trưởng phòng QLKH-TT-HTQT-ĐT và bà Đặng Thị Oanh quản lý đào tạo. Thành viên Hội đồng chấm luận văn là các cán bộ nghiên cứu khoa học uy tín đến từ Viện I; Viện Nghiên cứu Hải Sản, Bộ NN & PTNT và Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.


Mỗi hội đồng chấm luận văn thạc sỹ bao gồm 5 thành viên làm việc trong vòng 1 tiếng cho 1 luận văn. Các hội đồng chấm thi triển khai đồng thời tại 3 phòng để đảm bảo hoàn thành công việc trong ngày.


 Kết quả của buổi bảo vệ 12 học viên đạt kết quả từ 8,0 đến 8,9 điểm; 7 học viên đạt kết quả từ 7,5 đến 7,9. Như vậy sau 2 năm học tập và nghiên cứu tại Viện I học viên cao học khoá 18 (2009-2011) đã hoàn thành chương trình học của mình. Xin chúc mừng kết quả đạt được của cao học khoá 18. Xin chúc mừng 19 tân thạc sỹ, chúc các anh chị sức khỏe, sớm bắt đầu lại công việc của mình và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trần Minh Hậu

04/07/2011

Các tin khác:

Tin đã đưa ngày