Học viên cao học 19(2010-2012) đi thực tế môn học

Trong thời gian qua từ ngày 15/6 đến ngày 21/6 Lớp cao học 19(2010-2012) đã tiến hành đi thực tế các môn học: Công nghệ SX. giống và nuôi nhuyễn thể; Khuyến nông; Quản lý Dự án; Quản lý môi trường trong NTTS; Chất lượng giống và quản lý đàn cá bố mẹ. Hệ thống Nuôi thuỷ sản nội địa.


Tham gia buổi thực tế bao gồm 26 học viên của lớp cao học 19, và dẫn đoàn đi là cô Đặng Thị Oanh chuyên viên của phòng QLKH-TT-HTQT-ĐT.

Các địa điểm mà học viên được tham quan thực tế đó là;  tham quan Doanh nghiệp Cửu Dung tại Nam Định, Thăm mô hình nuôi tôm tôm ; Phân viện Hải Dương học;  Thăm cơ sở lọc sinh học; Thăm rừng ngập mặn và mô hình nuôi tại Hải Phòng; TT QG giống TS nước ngọt Miền Bắc Hải Dương ; TT Thuỷ sản Thái Nguyên ; Thăm nuôi cá Tầm Võ Nhai & thăm trạm núi Cốc; Thăm TT Thủy sản Tuyên Quang; Cuối cùng là thăm và phỏng vấn hộ nuôi lồng tại Tuyên Quang.

Dưới đây là một số hình ảnh của học viên cáo học 19(2010-2012):


Đại diện cán bộ lớp tặng qùa cho cơ sở tham quanHọc viên tham quan mô hình thực tế

Học viên chụp hình lưu niệm

10/08/2011

Các tin khác:

Tin đã đưa ngày