Thạc sĩ Đỗ Văn Thịnh đạt giải nhì tại Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 10 năm 2019

Ngày 30-31/7/2019, tại Hội nghị KH trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 10 với khẩu hiệu “Thích ứng với thay đổi” được tổ chức tại Đại học Nha Trang, ThS. Đỗ Văn Thịnh, Trưởng phòng ứng dụng công nghệ sinh học thuộc TT Công nghệ sinh học thủy sản đã đạt giải nhì cho bài trình bày “Ảnh hưởng của saponin trong đậu tương tới sinh trưởng và sinh lý cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss)” tại tiểu ban dinh dưỡng của hội nghị.

Nội dung chính của nghiên cứu
: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của saponin trong đậu tương lên sinh trưởng và sinh lý của cá Hồi vân (Oncorhynchus mykiss). Cá thí nghiệm được cho ăn 5 loại thức ăn (CP/CL: 36/16) từ 4 loại đậu tương khác nhau: đậu tương bình thường (R-SBM), đậu tương bỏ mầm (NE-SBM), đậu tương chứa ít saponin (S1), SPC và một loại thức ăn đối chứng (FM) được sử dụng cho thí nghiệm. Kết quả, sau thời gian 60 ngày nuôi, tốc độ tăng trưởng của cá sử dụng thức ăn S1 là cao nhất trong bốn loại đậu tương, thấp nhất ở công thức NE-SBM. Các chỉ tiêu Hematocrit, hàm lượng protein, cholesterol và triacylglyceries trong máu cá ở các công thức chưa thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các loại thức ăn. Hàm lượng acid mật của cá sử dụng các loại đậu tương đều thấp hơn so với đối chứng (FM). Hình thái mô học gan và ruột cá ăn thức ăn S1 có xu hướng tốt hơn so với các loại đậu tương khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đậu tương chứa ít saponin (S1) nâng cao được tốc độ tăng trưởng và mô học gan, ruột cá so với đậu tương bình thường. Một mình saponin có thể không phải là nguyên nhân ảnh hưởng tới sinh trưởng và sự thay đổ sinh lý ở cá sử dụng sản phẩm đậu tương.

09/08/2019