Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và kế hoạch năm 2011

Ngày 07/01/2011, tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I (Viện) đã diễn ra hội nghị cán bộ viên chức, lao động để tổng kết công tác năm 2010 và bàn kế hoạch hoạt động năm 2011.Phó viện trưởng Trần Đình Luân báo cáo tại hội nghị
(Ảnh: Hoàng Thu Thủy)

Chủ trì hội nghị có Viện trưởng – Tiến sỹ Lê Thanh Lựu, Phó Viện trưởng – Tiến sỹ Trần Đình Luân và Chánh Văn phòng Viện – ông Nguyễn Tiến Sỹ.  Sau lễ khai mạc, đồng chí Phó Viện trưởng Trần Đình Luân thay mặt Ban Lãnh đạo Viện trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết tình hình thực hiệnnhiệm vụ năm 2010 và kế hoạch năm 2011. Hoạt động nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ của Viện được đánh giá là thành công trong năm qua.

Năm 2010 Viện đã thực hiện 56 đề tài (ĐT) khoa học công nghệ và dự án (DA) trong nước và quốc tế (vượt mức so với kế hoạch), trong đó có 18 ĐT, DA cấp Nhà nước, đạt 128% kế hoạch; 17 ĐT, DA cấp Bộ và cơ sở, đạt 100% kế hoạch; 06 nhiệm vụ khuyến ngư, phát triển giống thuỷ sản, đạt 40%; 15 DA quốc tế và các ĐT nhánh, cấp tỉnh và thành phố. Các hoạt động khuyến ngư và chuyển giao công nghệ; Công tác quản lý môi trường và bệnh thủy sản; Hợp tác quốc tế - Đào tạo; Thông tin thư viện; Xây dựng cơ bản, củng cố cơ sở hạ tầng; Công tác quản lý, xây dựng tổ chức, xây dựng các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công, … cũng được đề cập trong báo cáo.

Ban Lãnh đạo Viện đã nghe ý kiến phát biểu, trao đổi kinh nghiệm của cán bộ viên chức - lao động Viện về các vấn đề được trình bày trong báo cáo tổng kết và đóng góp cho kế hoạch triển khai năm 2011. Nhiều ý kiến quan tâm đến định hướng, mục tiêu phát triển của Viện trong thời gian tới, từng bước phấn đấu tự chủ về tài chính nhằm xây dựng Viện ngày càng phát triển và theo kịp với tình hình phát triển chung của đất nước. Tiếp theo, ông Nguyễn Tiến Sỹ công bố quyết định thi đua khen thưởng cho các Đề tài, tập thể, phòng ban và các cá nhân có thành tích xuất sắc của Viện trong năm qua.

Kết thúc hội nghị, Phó Viện trưởng Trần Đình Luân tổng kết và ghi nhận những đóng góp của các đại biểu và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Viện, đồng thời nhất trí với toàn thể cán bộ viên chức lao động cùng xây dựng Viện ngày càng vững mạnh và phát tr
iển.


Tác giả: Hoàng Thu Thủy

15/04/2011

Các tin khác:

Tin đã đưa ngày