Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt II năm 2011

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tuyển sinh đợt II năm 2011 tại trường vào tháng 8 năm 2011. Phát hành và nhận hồ sơ dự thi tại: Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Gia Lâm, Hà Nội từ ngày 14/4/2011 đến ngày 11/5/2011 vào các ngày thứ 3 và thứ 5 và thứ 6 hàng tuần. Thời gian ôn thi dự kiến từ 12/5/2011 đến tháng 12/7/2011.


 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học đợt II năm 2011. Đào tạo tiến sĩ các chuyên ngành: Trồng trọt, Di truyền và chọn giống cây trồng, Bảo vệ thực vật, Đất và dinh dưỡng cây trồng, Tưới tiêu cho cây trồng, Quản lý đất đai, Quy hoạch và sử dụng đất nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế lao động, Kinh tế phát triển, Chăn nuôi động vật, Di truyền và chọn giống vật nuôi, Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi, Dịch tễ học thú y, Sinh sản và bệnh sinh sản gia súc, Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá nông nghiệp và nông thôn. Đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Di truyền và chọn giống cây trồng, Công nghệ sinh học, Công nghệ sau thu hoạch, Chăn nuôi, Thú y, Nuôi trồng thuỷ sản, Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, Khoa học đất, Khoa học môi trường, Tưới tiêu cho cây trồng, Quản lý đất đai, Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá nông - lâm nghiệp, Điện khí hoá sản xuất nông nghiệp và nông thôn.

I/ Hình thức và thời gian đào tạo:

Đào tạo thạc sĩ: 1,5 năm - 2 năm;

Đào tạo tiến sĩ: 4 năm nếu có bằng đại học, 3 năm nếu có bằng thạc sĩ;

II/ Điều kiện dự thi/ xét tuyển và môn thi tuyển:

Thi cao học:
- Có bằng đại học ngành đúng hoặc phù hợp; có bằng đại học ngành gần với chuyên ngành đăng kí dự thi, đã học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương ngành đúng.
- Thâm niên: người có bằng đại học loại khá trở lên, ngành đúng hoặc phù hợp được thi ngay sau khi tốt nghiệp. Các trường hợp khác cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn dự thi
- Môn thi tuyển: môn cơ bản, môn cơ sở và môn ngoại ngữ (tiếng Anh).

 Xét tuyển nghiên cứu sinh:
- Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển
- Có bài luận về dự định nghiên cứu và dự địnhđề cương đề tài luận án
Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

III/ Hồ sơ và thời gian thi tuyển:

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tuyển sinh đợt II năm 2011 tại trường vào tháng 8 năm 2011. Phát hành và nhận hồ sơ dự thi tại: Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Gia Lâm, Hà Nội  từ ngày 14/4/2011 đến ngày 11/5/2011 vào các ngày thứ 3 và thứ 5 và thứ 6 hàng tuần. Thời gian ôn thi dự kiến từ 12/5/2011 đến tháng 12/7/2011.

Chi tiết xin liên hệ: Ban đào tạo tiến sĩ: ĐT: 04 6261 7614, email:nvpho@hua.edu.vn;

Ban đào tạo thạc sĩ: ĐT: 04 6261 7649/04 6261 7529, Email: thuha@hua.edu.vn;

Website: http://www.hua.edu.vn (mục Đào tạo sau đại học).

KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)


 PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh

St: Website Viện Đào tạo sau Đại học Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội
http://fita.hua.edu.vn/viensdh/index.php?act=chitietTinTuc&idNews=9


15/04/2011