Bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo đơn vị trực thuộc Viện

Trong Quý I năm 2011, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I đã có quyết định đề bạt một số cán bộ vào các vị trí chủ chốt của các đơn vị trực thuộc.Phó Viện trưởng Nguyễn Hữu Ninh trao quyết định và  tặng hoa cho ông Mai Văn Tài
(Ảnh: Nguyễn Hữu  Nghĩa)

Ông Trần Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Quốc gia giống Thuỷ sản Nước ngọt miền Bắc. Ông Mai Văn Tài được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc, Cảnh báo môi trường và Phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực miền Bắc và ông Võ Văn Bình giữ chức Phó Giám đốc của Trung tâm này. Quyết định vị trí Trưởng phòng Di truyền - Chọn giống được trao cho bà Trần Thị Thúy Hà. Trung tâm Nghiên cứu Chọn giống cá Rô phi Quảng Nam là trung tâm mới thành lập và ông Nguyễn Công Dưỡng được giao giữ chức Giám đốc.


Tác giả: Mai Văn Tài

15/04/2011

Các tin khác:

Tin đã đưa ngày