Bảo vệ đề cương luận văn thạc sỹ niên khóa 2011 - 2013

Ngày 11/05/2010, vào lúc 13h30 tại phòng họp tầng 2 khu Đào tạo- Viện Nghiên cứu NTTS1, Hội đồng Xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ Khoa NTTS đã tiến hành xét duyệt 9 đề cương luận văn thạc sĩ khóa 2011 – 2012 (trong đó có 08 đề cương của HVCH khóa 2011 – 2013 và 01 đề cương hai học viên cao học khóa 2010 – 2012).

                  
                              Hình ảnh: Học viên đang báo cáo đề cương trước hội đồng
Thành phần Hội đồng:

1.       Chủ tịch Hội đồng: TS. Phan Thị Vân  

2.       Thư ký HĐ: TS. Lê Văn Thuyết

3.       Ủy viên HĐ: TS. Nguyễn Đức Cự

4.       Ủy viên HĐ: TS. Trần Thị Thúy Hà

5.       Ủy viên HĐ: TS. Nguyễn Hữu Ninh

6.       Ủy viên HĐ: TS. Đặng Thị Lụa

          Trong số 9 đề tài bảo vệ có 2 đề tài về Bệnh học và 7 đề tài về kỹ thuật NTTS, dinh dưỡng và di truyền. Giáo viên hướng dẫn khoa học có 4 TS của Viện 1: TS. Phan Thị Vân, TS. Trần Đình Luân, TS. Nguyễn Hữu Ninh, TS. Bùi Thế Anh, ngoài ra có PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu và TS. Thái Thanh Bình trực thuộc Bộ NN&PTNT. Địa điểm thực tập gồm các tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, Ninh Bình, Bắc Ninh

Sau buổi xét duyệt, có 6 đề tài được hội đồng thông qua, 3 đề tài phải bảo vệ lại.
                                                                                                                                            Minh Hậu

15/05/2012