HĐKH của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I

Ngày 8/4/2011 Viện Trưởng Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I đã ký quyết định số 102/QĐ-VTSI về việc thành lập Hội đồng Khoa học Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I nhiệm kỳ 2011-2015. Hội đồng Khoa học Viện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đã quy định tại Quy chế, quy chế của Viện đã ban hành.


Ngày 20/2/2012 Phó Viện trưởng, phụ trách Viện đã ký quyết định số: 47/QĐ-VTSI về việc thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I nhiệm kỳ 2011-2015 gồm 24 cán bộ, viên chức, lao động.

Ngày 17/1/2014 Viện trưởng đã ký quyết định số: 28/QĐ-VTSI về việc thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I nhiệm kỳ 2014-2016 gồm 09 cán bộ, viên chức, lao động.


Danh sách Thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I nhiệm kỳ 2014-2016 theo quyết định số 28/QĐ-VTSI như sau:

TT

Học vị, Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1


TS. Nguyễn Quang Huy

Phó Viện trưởng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đa dạng sinh học và Nguồn lợi thủy sản

Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Đặng Thị Lụa

Phó Giám đốc TT Quan trắc

Phó CT Hội đồng


3


ThS. Kim Thị Thoa


Phó Trưởng phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế và Đào tạo


Ủy viên - Thư ký


4


TS. Trần Thị Thúy Hà


Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thủy sản


Ủy viên

5

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền


Trưởng phòng thuộc Trung tâm Quốc gia giống Hải
sản miền Bắc 

Ủy viên

6

TS. Lê Văn Khôi


Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thủy sản

Ủy viên

7

ThS. Hoàng Nhật Sơn

Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Bắc 

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Văn Tiến

Giám đốc Trung tâm chọn giống cá rô phi Quảng Nam

Ủy viên


  

14/06/2012

Các tin khác:

Tin đã đưa ngày